Szczegółową ofertę dotyczącą projektu wnętrz przygotowuję indywidualnie

 

Projekt zakłada trzy etapy, które są istotne w procesie powstawania konkretnego wnętrza:

 

1. Koncepcja - jest pierwszym etapem, w którym pokazuję rzuty poziome, układ funkcjonajny pomieszczeń, oraz  rzuty pionowe wybranych ścian.

Na życzenie klienta wykonuję również wizualizacje.

W tym czasie na podstawie rozmów z klientem ustalamy jaki charakter ma mieć wnętrze. Zapadają decyzje o ogólnym charakterze jak i również te bardziej szczegółowe, które będą mieć znaczący wpływ na całość.

Ustalamy w jakim budżecie powinniśmy się zmieścić oraz jakich materiałów będziemy używać.

 

2. Projekt wykonawczy - to czas na to aby dokładnie opracować  rysunki dotyczące poszczególnych branż wykonawczych. Na tym etapie projektu pownniśmy zamykać decyzje związane z wyborem kolorów, materiałow wykończeniowych, mebli.

To jak zostanie odczytany  projekt wykonawczy zależy od jego przejrzystości i czytelności. Na tym etapie ode mnie zależy, jak później zostaną wykonane założenia projektu

 

3. Nadzór autorski - jest trzecim etapem powstawania wnętrza, w którym należy się skupić głównie na rozmowach z wykonawcami. Mój udział w tym etapie zależy od inwestora, to jak bardzo jest zaangażowany w powstawanie projektu oraz zapoznany ze szczegółami decyduje o moim uczestnictwie.

 

Nadzór budowlany z mojej strony może być całkowity  albo minimalny.

Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia